Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób Gold Order Sp. z o.o. zbiera, używa, przechowuje i udostępnia informacje osobiste użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności naszych użytkowników i zapewniamy, że wszelkie informacje zbierane będą traktowane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych.

 1. Rodzaje zbieranych danych osobowych: Podczas korzystania z naszej strony internetowej, możemy zbierać następujące informacje osobiste:
  • Imię
  • Adres e-mail
  • Dane zawarte w przesłanych CV w odpowiedzi na ogłoszenia o pracę
 2. Cel zbierania danych osobowych: Dane osobowe, takie jak imię, adres e-mail oraz dane zawarte w przesłanych CV, są zbierane w celu realizacji następujących celów:
  • Skontaktowanie się z użytkownikami w odpowiedzi na zapytania lub informacje przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  • Ocena i rozpatrzenie kandydatur osób zainteresowanych zatrudnieniem w naszej firmie w odpowiedzi na ogłoszenia o pracę.
 3. Przechowywanie danych osobowych: Zbierane dane osobowe są przechowywane w naszej bazie danych przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Zabezpieczamy te informacje przed nieautoryzowanym dostępem, używając odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 4. Udostępnianie danych osobom trzecim: Gold Order Sp. z o.o. nie udostępnia zebranych danych osobowych stronom trzecim bez wyraźnej zgody użytkowników, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub decyzję sądową.
 5. Prawa użytkowników: Użytkownicy mają prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych. Mogą również w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
 6. Pliki cookie: Nasza strona internetowa może korzystać z plików cookie w celu poprawy funkcjonalności i dostosowania treści do preferencji użytkowników. Szczegółowe informacje na temat plików cookie i ich zarządzania można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.
 7. Bezpieczeństwo danych: Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub nieuprawnionym ujawnieniem. Nasza infrastruktura techniczna i procedury operacyjne są stale monitorowane i aktualizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.
 8. Nasza strona internetowa wykorzystuje usługę Google Analytics, narzędzie do analizy ruchu internetowego dostarczane przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics korzysta z plików cookie, które to są tekstowymi plikami umieszczanymi na Twoim komputerze, w celu pomocy w analizie sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat Twojego korzystania z witryny (w tym Twojego adresu IP) zostaną przesłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
 9. Te informacje są wykorzystywane do oceny Twojego korzystania z witryny, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Google może także przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli takie strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.
 10. Możesz odmówić wykorzystywania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednakże prosimy zwrócić uwagę, że w takim przypadku nie będziesz mógł pełni korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób i w celach określonych powyżej. Prosimy pamiętać, że Google Analytics podlega własnej polityce prywatności, którą warto przejrzeć, aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu postępowania przez Google z danymi zbieranymi za pośrednictwem tej usługi.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sposobu, w jaki chronimy prywatność użytkowników. Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem podanych danych kontaktowych na naszej stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym czasie, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie jej aktualnej wersji.

Data ostatniej aktualizacji: 21.06.2023r.

kontakt