Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób Gold Order Sp. z o.o. zbiera, używa, przechowuje i udostępnia informacje osobiste użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności naszych użytkowników i zapewniamy, że wszelkie informacje zbierane będą traktowane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych.

 1. Rodzaje zbieranych danych osobowych: Podczas korzystania z naszej strony internetowej, możemy zbierać następujące informacje osobiste:
  • Imię
  • Adres e-mail
  • Dane zawarte w przesłanych CV w odpowiedzi na ogłoszenia o pracę
 2. Cel zbierania danych osobowych: Dane osobowe, takie jak imię, adres e-mail oraz dane zawarte w przesłanych CV, są zbierane w celu realizacji następujących celów:
  • Skontaktowanie się z użytkownikami w odpowiedzi na zapytania lub informacje przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  • Ocena i rozpatrzenie kandydatur osób zainteresowanych zatrudnieniem w naszej firmie w odpowiedzi na ogłoszenia o pracę.
 3. Przechowywanie danych osobowych: Zbierane dane osobowe są przechowywane w naszej bazie danych przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Zabezpieczamy te informacje przed nieautoryzowanym dostępem, używając odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 4. Udostępnianie danych osobom trzecim: Gold Order Sp. z o.o. nie udostępnia zebranych danych osobowych stronom trzecim bez wyraźnej zgody użytkowników, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub decyzję sądową.
 5. Prawa użytkowników: Użytkownicy mają prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych. Mogą również w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
 6. Pliki cookie: Nasza strona internetowa może korzystać z plików cookie w celu poprawy funkcjonalności i dostosowania treści do preferencji użytkowników. Szczegółowe informacje na temat plików cookie i ich zarządzania można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.
 7. Bezpieczeństwo danych: Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub nieuprawnionym ujawnieniem. Nasza infrastruktura techniczna i procedury operacyjne są stale monitorowane i aktualizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sposobu, w jaki chronimy prywatność użytkowników. Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem podanych danych kontaktowych na naszej stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym czasie, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie jej aktualnej wersji.

Data ostatniej aktualizacji: 21.06.2023r.

kontakt